نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد نمی خواهم بدانم کوزه گر ازخاك اندامم چه خواهد ساخت ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازی گوش و او يكريز و پي در پي دم خویش را بر گلويم سخت بفشاند و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد بدينسان بشكند دائم سكوت مرگبارم را
ارتباط بادوستداران ریاضی
 ریاضی هفتم
مختصات (ص 96-97).

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در جمعه بیستم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
بردارهای مساوی و قرینه (ص 94).

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در جمعه بیستم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111).

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در جمعه بیستم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111).

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در جمعه بیستم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
جذر و ریشه.

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در جمعه بیستم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
بخش الگوهای عددی ص 44 تا 46.

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
بخش محاسبه ی حجم های منشوری ص 63 تا 65

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
بخش مساحت جانبی و کل ص 66 تا 68

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم

ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111)

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
ساده کردن عبارت های توان دار (فعالیت های ص 110 و 111)

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
جذر و ریشه

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
معادله

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
معادله انواع خط

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
ک.م.م

دانلود 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
عبارت جبری

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
شمارنده عددصفحه 77

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
رسم مثلث صفحه 36و37

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
تقدم وتاخرعملیات

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
آموزش رسم

دانلود

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
اعداداول وشمارنده های عدد


دانلود 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 ریاضی هفتم
الگوهای عددی عبارت جبری

دانلود :

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در پنجشنبه نوزدهم دی 1392 | موضوع: |
 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392 | موضوع: |
 
       دانش آموزان عزیز مدرسه راهنمایی هدی

      منتظر پاسخ سؤال های مسابقه جُنگ ریاضی تابستانی که

      در تاریخ ۲۷ / ۴ / ۸۹ درمدرسه برگزار شد هستم .

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در چهارشنبه سی ام تیر 1389 | موضوع: |
 

حتماً می­دونید که عددی که از اختلاف دو عدد مقلوب به دست میاد همیشه

بر 9 بخش­پذیره.

حالابه رابطه دیگری که بین این اعدادوجودداردتوجه کنید: 

            9=۱۲-۲۱و    9=23-32    و    9=34-43   و........

اگر رقم­های عدد داده شده یک واحد از هم فاصله داشته باشند، اختلاف

آن­ها همیشه 9 می­شود. که

می­توان از رابطه­ی   9=9×1 نیز آن را به دست آورد.

           18=۲۴-۴۲و    18=35-53   و  18=۴6-6۴ و....

اگر رقم­های عدد داده شده دو واحد از هم فاصله داشته باشند، اختلاف  

آن­ها همیشه 18 می­شود. که

می­توان از رابطه­ی   18=9×2 نیز آن را به دست آورد.

          27=۱۴-۴۱و    27=25-52   و   27=36-63 و......

اگر رقم­های عدد داده شده سه واحد از هم فاصله داشته باشند، اختلاف

آن­ها همیشه ۲۷ می­شود. که

می­توان از رابطه­ی   27=9×3 نیز آن را به دست آورد.      و...

               72=۱۹-۹۱

که چون 9 و 1، هشت واحد اختلاف دارند اختلاف 19 و 91 شده ۷۲:    ۷۲=9×8.

 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در دوشنبه نهم فروردین 1389 | موضوع: |
 
مسئله
گندم و شطرنج

حل مسئله صفحه 12 کتاب سال سوم راهنمایی مسئله ی گندم و  پادشاه رو به صورت  زیر مطرح کرده :

"در صفحه شطرنج و در خانه اول ، یک دانه گندم  و در خانه دوم دو برابر خانه اول و در خانه سوم دو برابر خانه دوم گندم قرار دهید . و به همین ترتیب پیش بروید " 


ابوریحان بیرونی در کتاب "اثار الباقیه عن القرون الخالیه " مسئله بالا رو حل کرده
گندم و شطرنج

ابوریحان بیرونی در کتاب "اثار الباقیه عن القرون الخالیه " مسئله بالا رو حل کرده و به عدد  18446744703551615

"18 تریلیون و 446 بیلیون و 744 میلیارد و ۷۰۳میلیون و 551 هزار و 615 " رسیده  که برای محسوس شدن عدد فوق می گوید :

اگر در سطح کره زمین 2305 کوه را در نظر بگیریم  و از هر کوه 10000 رود جاری شود و در طول رودخانه 1000 قطار شامل قاطر حرکت کند و هر قطار شامل 1000 قاطر باشد و بر هر قاطر 8 کیسه گندم قرار داده باشیم و در هر کیسه 10000 دانه گندم باشد انوقت این تعداد گندم از تعداد دانه های گندم صفحه شطرنج کوچکتر خواهد شد .

تعدد دانه های گندم یک تصاعد هندسی را تشکیل می دهند

                                                                                              

که برای بدست آوردن عدد فوق می توان از فرمول استفاده کرد.

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در شنبه هفتم فروردین 1389 | موضوع: |
 

 

معمای شماره دو :
در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آ وردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ بمیدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پاش خورد بسبد تخم مرغ. نتیحتا بیشتر تخم مرغ ها شکستند.
اسب سوار خیلی نا راحت شد واز روستایی پوزش خوا ست و حاضر شد پول همه آنهارا بپردازد.
اسب سوار از روستایی سوال کرد”: “مادر جون چند تا تخم مرغ داشتی؟”
خانم در حواب گفت:
“تعدادشونو نمیدو نم اما وقتی آنهارا دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی میموند وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی پنحتا پنحتا بر میداشتم یکی باقی میموند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی میموند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمیموند. اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغای زن را داد.
سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشه باشد چندتا بود؟

معمای شماره سه :

- یک فردی اسیر است و باید نجات پیدا کند و برای او دو مسیر فرار وجود دارد.یکی نجات و دیگری نابودیست سر هر کدام از این راهها یک نفر ایستاده یکی کاملا دروغ گو و دیگری کاملا راستگو این فرد با یک سوال چگونه می تواند راه صحیح را پیدا کند ؟( فقط یک سوال و فقط از یک نفر – راستگو و دروغگو مشخص نیست – راه برگشتی هم نیست )

معمای شماره چهار :

۱۰۰ جعبه قند داریم که در هر کدام ۱۰۰ حبه قند موجود است و وزن هر حبه قند a گرم است.اگر یکی از جعبه های قند شامل حبه هایی به وزن a-1 گرم باشد چگونه می توان با یکبار وزن کردن،جعبه شامل حبه های دارای وزن کمتر را یافت؟

پاسخ سوال شماره یک :

جواب – > فرض کنین یه نفر تو قبیله خال داشته باشه. اون فرد خالدار بقیه قبیله رو میبینه که هیچ کس خالدار نیست ولی چون رییس قبیله گفته اینجور افراد حتما وجود دارند، نتیجه میگیره فقط خودش خالداره و همون روز اول خودش رو میکشه. از طرف دیگه بقیه افراد بدون خال میبینن یه نفر خال داره ولی خودشون نمیدونن خال دارن یا نه. مثل بالا برای خودشون استدلال میکنن که اگه خودشون خال نداشته باشن اون فرد خالدار باید امروز خودش رو بکشه و اگر خودشون خال داشته باشن اون فرد دیگه امروز رو منتظر خواهد موند. اون فرد خالدار روز اول خودشو میکشه و بقیه میفهمن که خودشون خالدار نبودن. این از یکی.
حالا برای دو نفر همین استدلال رو تکرار کنین. فرض کنین دو نفر تو قبیله خال دارن. اونی که خالداره میبینه یه نفر تو قبیله خال داره ولی نمیدونه خودش هم خال داره یا نه. با خودش میگه اگه من خال نداشته باشم اون فرد خالدار باید امروز خودش رو بکشه و اگر خال داشته باشم باید منتظر بمونه. اون فرد دیگه هم همین جور استدلال میکنه و هر دوشون روز اول رو کاری نمیکنن و منتظر میمونن. در نتیجه میفهمن که هر دو تا خالدارن و روز دوم خودشون رو میکشن. اما اونایی که خال ندارن میبینن دو نفر تو قبیله خال دارن. اونا دو روز صبر میکنن تا سرنوشت این دو تا معلوم بشه و چون روز دوم اون دو نفر خودشون رو میکشن میفهمن که خودشون خال نداشتن.
به همین ترتیب میتونین برای سه نفر و چهار نفر و … تکرار کنین استدلال رو. در نتیجه اگه n نفر خالدار باشن تا روز n-1 ام صبر میکنن و بقیه که خال ندارن تا روز n ام. روز n ام افراد خالدار دسته جمعی خودشون رو میکشن و از اینجا بقیه میفهمن که خودشون خال ندارن. یعنی تا صبح روز n+1 فرد خالداری تو قبیله وجود نخواهد داشت. پس تو این قبیله ما ۷ نفر خالدار بودن چون تا صبح روز هشتم دیگه فرد خالداری تو قبیله نبوده

پاسخ سوال شماره دو :

جواب-> می‌شه ۳۰۱
منطقش اینه که باید کوچکترین عددی رو پیدا کنیم که باقیمانده‌اش وقتی تقسیم به اعداد ۲ تا ۶ می‌شود باید یک باشه و این عدد مضربی از هفت باشه از روش دیگر اگر بخواهیم بررسی کنیم می بینیم که a-1بر ۲و۳و۴و۵و۶ بخشپذیر است و از طرف دیگر aبر ۷ بخشپذیر می باشد.ک.م.م اعداد ۲و۳و۴و۵و۶ عدد ۶۰ می باشد اما ۶۰ نمی تواندa-1 باشد زیرا ۶۱ بر۷ بخشپذیر نیست.۶۰*۲را بجای a-1 در نظر می گیریم مطلوب نیست ۳*۶۰ را در نظر می گیریم بازهم نمی شود.۴*۶۰ نیز همینطور زیرا ۲۴۱ بر۷ بخشپذیر نیست.اما ۶۰*۵ درست است زیرا عدد ۳۰۱ بر ۷ بخشپذیر است.بنابراین کوچکترین عدد با شرایط مساله ۳۰۱ می باشد که صابر با برنامه اش به آن رسید.
منبع: گفتمان

پاسخ سوال شماره سه :

جواب -> از یکی از انها، فرق ندارد کدام، میپرسه:
اگر از ان نگهبان دیگری بپرسم که آیا او سر راه آزادی ایستاده اون چه میگوید؟
این نگهبان هر چی گفت بر عکسش راه نجات خواهد بود…
اگر گفت آره، برعکسش ، یعنی ان راه نجات نیست و همینی که این ایستاده درست است…
اگر گفت نه، بازم برعکسش ، یعنی آری ان راه نجات است و اینی که ما ازش پرسیدیم راه نابودی…
این معمّای زیبا از اصل ریاضیات جدید (قوانین گزاره ها) حل میشه. برای این مساله :
p) = p~) ~ ، که یعنی نقیض نقیض هر گزاره هم ارز است با خود گزاره…

پاسخ سوال شماره چهار :

جواب ->: جعبه ها را به ترتیب چیده و از ۱ تا ۱۰۰ شماره گذاری می کنیم،سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه حبه هایی بر می داریم(مثلا از جعبه شماره ۱ یک حبه،از جعبه ۲ دو حبه و …و از جعبه ۱۰۰ صد حبه)بعد از آن کل حبه های انتخاب شده را وزن می کنیم و وزن آنرا m گرم فرض می کنیم.اگر m‌را از ۵۰۵۰a کم کنیم شماره جعبه شامل حبه های سبکتر به دست می آید.

 

 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در شنبه هفتم فروردین 1389 | موضوع: |
 

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در شنبه هفتم فروردین 1389 | موضوع: |
 
معمای شماره یک :
- ۱۰۰ نفر آدم با هوش در یک سالن زندانی هستند.
- حداقل یک نفر و حداکثر همه آنها دارای یک خال بر روی صورتشان هستند.
- هیچ کدام از این افراد نمی دانند که آیا خود دارای خال هستند یا نه.
- به آنها گفته شده که به ازای هر آدم خال دار یک شبانه روز ( نه کمتر و نه بیشتر) مهلت دارند که آدم های خال دار از سالن بیرون بیایند.
- این افراد نمی توانند هیچ ارتباطی با افراد دیگر موجود در سالن برقرار کنند.
- تنها ارتباط موجود دیدن صورت افراد دیگر است.
- به هیچ امکانی هم دسترسی ندارند که صورت خود را ببینند.
- خلاصه پیغام و پیام و آینه و …. ممنوع است.
- تعداد افراد خال دار معلوم نیست.
سؤال : با چه روشی ممکن است که فقط افراد خال دار در پایان مهلت تعیین شده (n روز به ازای n خال دار) از سالن خارج شوند؟

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در شنبه هفتم فروردین 1389 | موضوع: |
 اعداد متحابه
 دو عدد را” متحابه” گوييم هرگاه مجموع مقسوم عليه هاي هر يك با ديگري برابر باشد. به عنوان مثال اعداد ۲۸۴ و ۲۲۰ را در نظر بگيريد مجموع مقسوم عليه هاي عدد ۲۸۴ برابر با عدد ۲۲۰ است و مجموع مقسوم عليه هاي عدد ۲۲۰ برابر با ۲۸۴ است
|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 | موضوع: |
 
 
 

«من نمي‌دانم به چه صورتي ممكن است در نظر جهانيان جلوه‌گر شوم اما به نظر خودم چنين مي‌آيد كه همچون كودك خردسالي هستم كه در ساحل دريا به بازي مشغولم و گاه‌بيگاه، سنگ‌ريزه‌اي صافتر از سنگ‌هاي ديگر يا صدفي زيباتر از صدف‌هاي ديگر به‌دست مي‌آورم در حالي‌كه اقيانوس عظيم حقيقت در مقابل من گسترده است و مرا بر آن آگاهي نيست.»

* نيوتن

|+| نوشته شده توسط نیره رضانیا در سه شنبه پانزدهم بهمن 1387 | موضوع: |
 
 
بالا